să schimb nimicul în icoană,

să-mi dau un sens,

să-ţi dau contur.

dar te ascunzi sub alte stele

iar eu mă risipesc

în drum spre tine.

peste tot văd numai bucăţi de mine,

destinate ţie,

pierdute pe vecie.