cea mai mare teamă a mea este că o să trec ca prin brânză.
că o să fiu uitat.
doar o fotografie mâncată de vreme pe un perete.
un pion dispensabil.