o să strigi în noapte
rugi și tânguiri deșarte
dar eroul nu va fi acolo
nici clemența lui,
nici platoșa-i ciobită,
lumeo, fato, eule.
.
o să strigi în șoapte
în scâncete răscoapte,
o himeră
ce-a zburat departe-n hău
să vindece altă holeră,
lumeo, fato, eule.
.
eroii nu prea zăbovesc
în pământuri sterpe,
lumeo,
în fluvii vii ce clocotesc
aplombul lor se pierde,
fato,
te-ai pierdut în zarea ta,
eroii te urăsc și fug de tine,
eule,
eroii or să moară fără tine,
totule.